Giải pháp nhân sự

Việc quản lý tối ưu nguồn vốn con người là rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ tổ chức nào. Các luật sư chuyên gia về việc làm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua các chính sách nhân sự, các vấn đề về việc làm trong các vụ sáp nhập và tái tổ chức, giải quyết việc làm cho nhân viên và các vấn đề kỷ luật, tư vấn về các vấn đề liên quan đến công đoàn và đại diện cho khách hàng trong các tòa án Công nghiệp và Lao động.

Hợp nhất và tổ chức lại

Khi tham gia vào các vấn đề việc trong lúc phải đối mặt với việc sáp nhập, mua lại, tổ chức lại doanh nghiệp, tìm nguồn cung mới và giới thiệu các quy trình hoặc phương pháp mới, việc soạn thảo tài liệu pháp lý chỉ là một phần của công việc. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ khách hàng với phần quan trọng khác, cụ thể là phương pháp phân phối và chiến lược truyền thông phù hợp cho các chương trình tách bạch dựa trên cơ sở tự nguyện, giảm nhân lực hoặc chuyển giao nhân viên để khách hàng có thể thực hiện việc chuyển đổi một cách suôn sẻ và liền mạch nhất có thể.

Hợp đồng lao động và chính sách nhân sự

Là một nhà tuyển dụng, bạn cần biết quyền và nghĩa vụ của mình. Và bạn cũng sẽ muốn đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân viên mình ở nơi làm việc. Chúng tôi có thể soạn thảo các hợp đồng về việc làm và các thỏa thuận bảo mật cũng như xem xét các hợp đồng lao động hiện có, chính sách nhân sự, quy tắc đạo đức và qui định nhân viên để đảm bảo rằng việc tuân thủ luật pháp địa phương.

Các vấn đề về hiệu suất/ kỷ luật

Chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về cách quản lý tốt nhất các vấn đề của con người sao cho phù hợp với các yêu cầu pháp lý để đảm bảo về tính công bằng. Chúng tôi có kinh nghiệm cần thiết để giúp bạn thiết lập việc điều tra nội bộ về bất kỳ cáo buộc có liên quan đến hành vi sai trái. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để nghiên cứu bằng chứng có liên quan và tư vấn đầy đủ cho bạn về các kết quả điều tra của bạn, bao gồm cả việc soạn thảo các văn bản chính hoặc đưa ra thông cáo nội bộ. Ngoài quy trình kỷ luật, chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách soạn thảo tài liệu áp dụng cho quy trình cải thiện nâng cao hiệu suất lao động.

Nơi làm việc có tổ chức

Đội ngũ Dịch vụ Việc làm & Nhân lực của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với tất cả các vấn đề liên quan đến tố chức công đoàn của công ty khách hàng. Chúng tôi cũng có thể tư vấn cho khách hàng khi làm việc với các tổ chức công đoàn và hỗ trợ bạn soạn thảo các thỏa thuận tập thể. Và nếu, nẳm ngoài dự định tốt nhất, các cuộc đàm phán vẫn kết thúc trong bế tắc, các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể đại diện cho bạn trong các Tòa án tương ứng.

Đại diện ở Tòa án lao động

Chúng tôi đã tham gia nhiều phiên tòa với tư cách bảo vệ thân chủ của chúng tôi chống lại những tuyên bố và cáo buộc do các cá nhân hoặc công đoàn của họ đưa ra. Chúng tôi giàu kinh nghiệm đại diện cho bạn trong Tòa án Lao động cũng như các tòa án dân sự và phúc thẩm. Chúng tôi nỗ lực hết sức mình trong mọi trường hợp để đạt được kết quả đáp ứng mong đợi của khách hàng.