Thị trường vốn

Đội ngũ chuyên môn của chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn về các cấu trúc phức tạp và các vấn đề liên quan đến thị trường vốn vay và thị trường vốn cổ phần, và các luật chứng khoán và luật công ty có liên quan, các chế độ cấp phép và các yêu cầu pháp lý của Việt Nam.

Thị trường vốn vay

Chúng tôi được đánh giá cao trong lĩnh vực này, minh chứng là chúng tôi đã có kinh nghiệm giải quyết nhiều giao dịch phức tạp liên quan đến việc phát hành trái phiếu, không có hoặc có cấu trúc. Chúng tôi đạt được một kỷ lục đặc biệt mạnh về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cho dù bạn là người phát hành, người trung gian, nhà đầu tư hay người được ủy thác, chúng tôi sẽ làm việc với bạn từ giai đoạn cơ cấu, thẩm định và giai đoạn phát hành tài liệu đến đúng thời điểm phát hành.

Thị trường vốn cổ phần

Tăng vốn cũng là một thế mạnh trong chuyên môn của chúng tôi, cho dù vốn đó nằm trong lĩnh vực công hay tư, trong nước hay quốc tế, vốn chủ sở hữu, vốn lai tạp hoặc vốn phái sinh. Chúng tôi có kiến ​​thức chuyên sâu về luật chứng khoán và các quy tắc niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cũng như các hướng dẫn và thủ tục của các cơ quan quản lý chủ chốt này.