26 Tháng Hai, 2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và 05 luật khác đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố tại một buổi họp báo vào ngày 12 tháng 7. 06 luật đã được thông qua trong kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV diễn ra tại […]

26 Tháng Hai, 2018

Nhiều người sẽ nhận được sự trợ giúp pháp lý sau những thay đổi của Luật Trợ giúp pháp lý. Bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp, cho biết hôm qua tại một cuộc thảo luận về xúc tiến việc nâng cao hỗ trợ pháp lý, nâng […]

26 Tháng Hai, 2018

Quốc hội dự kiến ​​sẽ thông qua Luật quản lý ngoại thương vào tháng 3 sắp tới, Bộ trưởng Bộ Công thương – ông Trần Tuấn Anh cho biết tại kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội hôm qua. Ông Tuấn Anh, người được ủy quyền bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đang trình bày […]

26 Tháng Hai, 2018

HÀ NỘI – Cần thiết có một đạo luật về quản lý ngoại thương để quản lý tốt hơn các hoạt động ngoại thương khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, các nhà lập pháp cho biết trong khi thảo luận về dự thảo luật tại kỳ họp thứ […]

26 Tháng Hai, 2018

Thành phố Hồ Chí Minh – Sau sáu năm thực hiện, Luật Du lịch cần được xem xét và sửa đổi để thực tế hơn, theo các cán bộ. Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) đã thu thập ý tưởng và đóng góp từ các cơ quan liên quan để tìm ra những sai […]

26 Tháng Hai, 2018

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật), là luật đầu tiên của loại hình này tại Việt Nam, sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật thiết lập các biện pháp hỗ trợ khác nhau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nó cũng tạo ra một khung […]

26 Tháng Hai, 2018

Các đại biểu Quốc hội hôm qua đã bỏ phiếu với đa số đồng ý thông qua hai đạo luật và một nghị quyết tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội lần thứ 14. Được thông qua với 90,84%, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở […]

26 Tháng Hai, 2018

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP (Nghị định 09 09) đã được ban hành và có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018 để cung cấp hướng dẫn về Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động kinh doanh hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có […]