Ngân hàng và Tài chính

Thế mạnh của chúng tôi được thể hiện bằng cách tạo ra các cấu trúc tài chính độc đáo và sáng tạo, dựa trên điều kiện cụ thể hiện tại của từng địa phương. Chúng tôi hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, khách hàng vay cũng như là các khách hàng khác, bao gồm các công ty bảo hiểm, quỹ phòng hộ và các doanh nghiệp, dựa trên các khía cạnh như cấu trúc, đàm phán thương lượng và các hồ sơ dữ liệu cần thiết trong việc giao dịch ngân hàng tài chính. Với chuyên môn rộng lớn của các luật sư tài chính, chúng tôi rất thành thạo trong việc giải quyết các giao dịch phức tạp ở môi trường tài chính phát triển ngày nay, bao gồm cả các giao dịch xuyên biên giới và vấn đề pháp lý.

Tài chính doanh nghiệp

Độ ngũ của chúng tôi chuyên tư vấn toàn diện về các vấn đề tài chính trong nước và ngoài nước và các vấn đề liên quan tới tài khoản ngoại biên và cơ cấu hỗ trợ tài chính tài sản.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính của công ty chúng tôi về các lĩnh vực cụ thể như sau:

• Các ngân hàng hợp vốn và song phương bảo đảm và không bảo đảm

• Các chương trình cho vay dự phòng và xoay vòng

• Thư bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng

• Chương trình thương mại

• Tái cấu trúc và tái cấp vốn cho vay

Tài chính phái sinh và cấu trúc tài chính

Chúng tôi thành thạo về các vấn đề liên quan đến các sản phẩm phái sinh và các sản phẩm có cấu trúc liên quan đến vốn cổ phần bao gồm chứng quyền có cấu trúc và trái phiếu ràng buộc. Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn và cung cấp các loại hình sản phẩm có cấu trúc phức tạp cho các tập đoàn trong nước và tập đoàn quốc tế.

Tài chính dự án

Chúng tôi đang đi đầu trong lĩnh vực này và đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cơ sở hạ tầng, nhà máy điện, hệ thống cấp nước và phân phối, sản xuất xi măng và dự án cảng biển.