Nhiều người sẽ nhận được sự trợ giúp pháp lý sau những thay đổi của Luật Trợ giúp pháp lý.

Bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp, cho biết hôm qua tại một cuộc thảo luận về xúc tiến việc nâng cao hỗ trợ pháp lý, nâng cao công lý cho các nhóm người nghèo và hoàn cảnh khó khăn rằng sự thay đổi này phản ánh mối quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo những quy định sửa đổi mới của Luật Trợ giúp pháp lý đã được thông qua, số nhóm người được hưởng trợ giúp pháp lý đã tăng từ 06 nhóm lên 14. Các nhóm người này được phân chia dựa trên mức độ nghèo và các loại khác. Với các hạng mục mới, chính phủ có thể chính xác hơn trong việc điều phối sự trợ giúp pháp lý cho các đối tượng này.

Khi pháp luật đáp ứng đầy đủ nhu cầu về trợ giúp pháp lý của những người được hưởng trợ giúp pháp lý, nó sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách phúc lợi xã hội, bà Minh nói.

Tuy nhiên, sự gia tăng trợ giúp pháp lý dự kiến sẽ mang lại những thách thức cho các cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu họ phải cẩn thận trong việc chuẩn bị nhân lực và nguồn tài chính để thực hiện thành công quy định của pháp luật.

Minh cho rằng, Ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh chịu trách nhiệm phân bổ tiền, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện trợ giúp pháp lý, ưu tiên các nguồn lực để kiện tụng. Các địa phương phải huy động nguồn lực xã hội và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện có hiệu quả trợ giúp pháp lý.

Việc từ chối yêu cầu trợ giúp pháp lý không nên xảy ra, Minh nói.

Ông Đỗ Xuân Lân, Vụ Trưởng Phòng Quản lý công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Tư pháp cho biết rằng công tác hoà giải ở cấp địa phương đã giúp mọi người hiểu quyền và lợi ích hợp pháp của họ cũng như của những người khác tham gia có liên quan đến các sự kiện pháp lý cụ thể. Điều này giúp mọi người lựa chọn giải pháp pháp lý phù hợp.

Việc hòa giải thành ở cấp địa phương sẽ khuyến khích người dân tích cực thực hiện trách nhiệm pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp và xung đột.

Ông Lân đề nghị rằng các cơ quan liên kết công tác hoà giải ở cấp địa phương với các hoạt động của luật sư, tư vấn pháp lý và giáo dục pháp luật.

Xem thêm các tin khác