Nghị định số 09/2018/NĐ-CP (Nghị định 09 09) đã được ban hành và có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018 để cung cấp hướng dẫn về Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động kinh doanh hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị định 09 thay thế Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

Xem thêm các tin khác