HÀ NỘI – Cần thiết có một đạo luật về quản lý ngoại thương để quản lý tốt hơn các hoạt động ngoại thương khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, các nhà lập pháp cho biết trong khi thảo luận về dự thảo luật tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 14 (NA) vào thứ Năm.

Các đại biểu của Quốc hội cho biết luật này sẽ là công cụ để Nhà nước quản lý tốt hơn các hoạt động ngoại thương nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tăng khả năng cạnh tranh kinh tế.

Tuy nhiên, họ cho biết một số điều của dự thảo cần được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến các vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương, hạn ngạch xuất nhập khẩu, bổ nhiệm cửa khẩu xuất nhập khẩu, quản lý giấy phép, cũng như các thủ tục và chính sách.

Đại biểu Phạm Văn Tuân đến từ phía bắc Thái Bình cho biết dự thảo luật cần điều chỉnh rõ ràng trách nhiệm của Chính phủ, các bộ và chính quyền địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của Bộ Công Thương, trong các vấn đề như cải cách thủ tục hành chính, quản lý và cấp giấy phép xuất khẩu, để đảm bảo minh bạch.

“Luật cần phải nêu cụ thể các tiêu chí rõ ràng liên quan đến danh sách và số lượng sản phẩm được cấp phép xuất khẩu để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân”, ông nói.

Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy đến từ đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Hậu Giang cho biết luật này có liên quan đến nhiều luật hiện hành như luật thương mại, thuế và hải quan nên luật pháp cần được xây dựng cẩn thận để tránh sự chồng chéo.

Về các quy định đối với các sản phẩm bị cấm xuất nhập khẩu, nhiều đại biểu cho rằng cần có các nguyên tắc và tiêu chí rõ ràng trong danh sách các sản phẩm này phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, bao gồm Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT).

Dựa trên các tiêu chí và nguyên tắc này, Chính phủ sẽ có danh sách chi tiết các sản phẩm bị cấm xuất khẩu và nhập khẩu để bảo vệ lợi ích quốc gia trong quốc phòng, an ninh, y tế, môi trường và phong tục truyền thống.

Để phát triển hoạt động ngoại thương, nhiều đại biểu chỉ ra sự cần thiết phải có chính sách thúc đẩy ngoại thương và trao quyền cho các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

Đại biểu Đinh Công Sỹ, từ tỉnh Sơn La, miền bắc Việt Nam, cho biết dự thảo luật cần bổ sung các nguyên tắc thành lập các tổ chức chuyên thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và có quy định rõ ràng về hoạt động của các tổ chức này.

Một số đại biểu cho biết các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động ngoại thương cũng cần thiết.

Trước đó cùng ngày, các nhà lập pháp đã nghe một báo cáo của Chính phủ về dự thảo sửa đổi Luật Quản lý nợ công năm 2009.

Báo cáo cho biết sau bảy năm thực hiện, luật pháp đã tạo ra một khung pháp lý cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thị trường vốn trong nước.

Tuy nhiên, quản lý nợ công vẫn còn những thiếu sót, vì vậy sửa đổi luật là cần thiết để đối phó với chúng và để cụ thể hóa các chính sách và hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.

Theo dự thảo sửa đổi, nợ công vẫn bao gồm nợ Chính phủ, các khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh và các khoản nợ phát sinh của chính quyền tỉnh và thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành. Các khoản nợ phát sinh của các doanh nghiệp nhà nước không được tính là nợ công.

Sau đó cùng ngày, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2017; và cân đối ngân sách nhà nước năm 2015.

Xem thêm các tin khác